چکیده پروژهسازه‌های زیرزمینی در ابعاد و اشکال مختلفی در عصر حاضر ساخته می‌شوند و در جهت کاربری‌های م..
285,000 تومان

خرابی پیشرونده (Progressive collapse):گسترش یک گسیختگی موضعی اولیه از یک عضو به عضو دیگر که درسرانجا..
250,000 تومان

چکیده پروژهزمین لغزش (Landslide)  در پروژه های عمرانی یکی از دغدغه های و مسائل جدی ساخت و ساز م..
311,000 تومان

چکیده پروژهاز آن جا که بازار قطب اقتصادی و گردشگری می باشد، لذا حفظ و نگهداری آن حائز اهمیت اس..
225,000 تومان

چکیده پروژهلوله های مدفون (Buried Pipes) گاز از جمله مهمترین شریان های حیاتی یك جامعه پیشرفته به حسا..
175,000 تومان

چکیده پروژهپاسخ دینامیکی سازه‌های شناور و غوطه‌ور در آب تحت اثر انفجار زیرآب، از سال 1950 به یکی از ..
296,000 تومان

چکیده پروژهبا توجه افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به فضاهای مسقف، ایده استفاده از طبقات ساختمانی درون خاک..
350,000 تومان

چکیده پروژهدر پژوهش پیشِ‌ رو، رفتار اتصالات خمشی سخت شده با صفحه انتهایی گسترش‌یافته تحت اثر بارگذار..
400,000 تومان

چکیده پروژهبتن یک ماده مرکب و نسبتاً ترد و شکننده است که باهدف فعالیت‌های ساخت‌وساز استفاده می‌شود. ..
305,000 تومان

چکیده پروژهیکی از سیستم‌های مقاوم که در بسیاری از ساختمان‌های متعارف بتن‌آرمه مورداستفاده قرار می‌گی..
150,000 تومان

چکیده پروژهمیراگرهای ویسکوز جزو میراگرهای غیرفعال (passive) وابسته به‌سرعت طبقه‌بندی می‌شوند و با تو..
269,000 تومان

چکیده پروژهدر گذشته  پل ها با تمرکز بر مقاومت و تحمل نیروها در برابر بارگذاری لرزهای طراحی می‌..
190,000 تومان

چکیده پروژهتاکنون تحقیقات بسیاری بر روی سازه‌های قاب خمشی انجام شده، لیکن رفتار سازه‌های فولادی دوگا..
185,000 تومان

چکیده پروژهدر دنیای امروز با افزایش خطر حملات موشکی، انتحاری و انفجاری به سازه‌ها، ضرورت شناخت رفتار..
155,000 تومان

چکیده پروژهمسئله عمده‌ای که درروش جداسازی لرزه‌ای وجود دارد افزایش جابه‌جایی رو سازه به علت افزایش ز..
480,000 تومان

چکیده پروژهیکی از نقاط ضعف سیستم‌های مهاربندی، مقاومت فشاری پایین مهاربند و امکان کمانش آن و درنتیجه..
300,000 تومان

چکیده پروژهازآنجایی‌که ایران یکی از کشورهای زلزله‌خیز می‌باشدوهمواره طراح آن سازه به دنبال آن ه..
345,000 تومان

چکیده پروژهکرنل و وامواتسیکوس روش تحلیل دینامیکی فزاینده (Incremental Dynamic Analysis) را معرفی کرد..
315,000 تومان

چکیده پروژهحفاظت از جان انسان‌ها از طریق ممانعت از فروریزش سازه‌ای، اصلی‌ترین هدفی است که در آیین‌نا..
350,000 تومان

چکیده پروژهطراحی سازه در محدوده الاستیک هزینه بالایی دارد و شکست ناگهانی در بارهای دینامیکی قدرتمند ..
230,000 تومان

چکیده پروژهیکی از دغدغه‌های امروز در صنعت سازه‌های دریایی کشور ارائه روشی ساده و اقتصادی برای تعمیر،..
255,000 تومان

چکیده پروژهدر ساختمان‌های بلند با بالا رفتن ارتفاع ساختمان، تأثیر نیروهای جانبی افزایش می‌یابد. میزا..
295,000 تومان

چکیده پروژهبا توجه به پيشرفت علم مهندسی سازه، ساخت پل‌ها با دهانه‌های بسيار بزرگ در سال‌های اخیر امك..
195,000 تومان

چکیده پروژهپل‌هایی که مدت زیادی از ساخت آن‌ها می‌گذرد معمولاً به دلیل قدمت آن‌ها و تغییرات آیین‌نامه..
230,000 تومان

چکیده پروژهیکی از موضوعات مهم در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها، تعیین ضریب رفتار می‌باشد که آیین‌نامه‌ها به‌..
400,000 تومان

چکیده پروژهبرج‌های خنک‌کننده هذلولی شکل، سازه‌های پوسته‌ای نازک بزرگی هستند که از بتن مسلح ساخته می‌..
400,000 تومان

چکیده پروژهبا توجه به افزایش روند استفاده از فولاد به‌عنوان ماده‌ای برای ساخت سریع‌تر و راحت‌تر و نگ..
200,000 تومان

چکيده پروژههدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر ضربه ساختمان مجاور بر عملکرد و پاسخ‌های ساختمان‌ها با جداگر..
195,000 تومان

چکیده پروژهتحلیل احتمالاتی نشست پی‌های سطحی در این برنامه ارائه‌شده است. نشست پی با استفاده از روش ا..
350,000 تومان

چكیده پروژهسازه‌های پارچه‌ای کششی که با نام سازه‌های کششی غشایی نیز شناخته می‌شوند، با توجه به رفتار..
135,000 تومان

چکیده پروژهدر این کد از روش خطوط تغییر طول صفر برای تحلیل دیوارهای حائل در حالت کلی کرنش صفحه‌ای و ت..
100,000 تومان

چکیده پروژهدر سال های اخیر با پیشرفت علم و فن‌آوری و همچنین رشد و توسعه توربین ها، موتورهای پرقدرت و..
195,000 تومان

چکیده پروژه بهره‌برداری بهینه‌ از مخازن سدها یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در زمینه مدیریت منابع ..
90,000 تومان

چکیده پروژهدر تلاش به‌منظور بهبود رفتار سازه‌ها در مواجهه با رخدادهای لرزه‌ای، امروزه تجهیز سازه‌های..
215,000 تومان

چکیده پروژهبا توجه به اهمیت تحلیل و ارزیابی لرزه‌ای و بررسی آسیب‌پذیری (vulnerability) اعضای غیرسازه..
200,000 تومان

چکیده پروژهپدیده تغییر رفتار ماسه (sand) از حالت‌جامد (solid) به مایع (liquid) در نخستین گام‌های گست..
255,000 تومان

چکیده پروژهاسکلهها به‌عنوان دروازه‌ای برای حمل‌ونقل دریایی، نگهبانی برای خاک پشت دیوار و درنتیجه تما..
195,000 تومان

چکیده پروژهبه‌طور عمده برای تحلیل فضاهای زیرزمینی چهار روش پایه وجود دارد که شامل روش تحلیلی، تجربی،..
295,000 تومان

چکیده پروژهپيش‌بينی تغييرشكل زمين عمدتاً به چهار روش زير انجام شده است:1- روش‌های تجربی (exmpirical)..
195,000 تومان

چکیده پروژهپیش‌بینی خسارت سدهای بتنی ثقلی تحت بار انفجار در سال‌های اخیر به دلیل تعداد حوادث اتفاقی ..
310,000 تومان